Aktiviteter for alle over 20 år



Både Borgerforeningen, SVUG og Optimisterne har tilbyder aktiviteter og sociale arrangementer for alle på +20 år.