Reklameplads

Årets voksenfest…back to the 80′s

Så er det nu at der skrues helt op for 1980′er nostalgien i Sønder Vissing. Vi håber i lighed med tidligere års voksenfester at se både mange Sønder Vissing borgere og omkring liggende byers borgere til denne fantastiske aften. Bemærk prisen!

 

Så er der børnedisco på fredag

Husk tilmelding!

Husk tilmelding til spisning!

 

 

Udflugt med optimisterne

Fælleshuset…et dejligt sted at opholde sig!

Aftnerne bliver længere, vejret varmere og mange får lyst til at være ude. Derfor er det dejligt at observere at så mange børn og unge mødes for at spille fodbold på sportspladsen, hygge på udendørsarealer ved Fælleshuset og lege på Børnehuset Himmelblå’s legeplads.
Men tag lige en snak med jeres børn og unge om hvordan man gebærder sig – også på hvilke tider af døgnet, samt tager ansvar for vores fællesarealer, så alle har lyst til at benytte dem!
Vi har de sidste 2-3 uger flere gange fjernet pizzabakker, cigaretter, dåser, flasker og andet skrald, men værst af alt voldsomt mange glasskår. Vi har derfor igen stillet et affaldsstativ op ved hegnet til boldbanen, som meget gerne må benyttes af alle.

SVUG generalforsamling 16/3 kl. 19

SVUG generalforsamling torsdag 16/3 kl. 19:00

Sdr. Vissing Ungdoms- og Gymnastikforening indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 16. marts 2017 kl. 19:00 i Aktiviteten, Fælleshuset i Sdr. Vissing. SVUG byder på øl og vand og lidt lækkert.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen
  5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne (forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden Allan Nielsen i hænde senest på søndag)
  6. Valg af bestyrelse og suppleant
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Regnskabet, som bestyrelsen forelægger til generalforsamlingens godkendelse kan rekvireres hos Tine Friborg på granvangen7@energimail.dk.

Med sportslig hilsen
Bestyrelsen i SVUG

Børnedisco 17/3

Så er der snart børnedisco igen…

Fælleshaven ved fælleshuset

Lørdag d. 4/3 er der opstartsmøde for fælleshaven ved fælleshuset – kom og vær med

Fastelavn med tøndeslagning

Kom og vær med til en sjov og hyggelig fastelavnseftermiddag søndag den 26. februar kl. 14.