Reklameplads

Om foreningen

Foreningen blev stiftet den 27. september 2011.

Toftegårdens Venner havde indkaldt til et møde for at se, om der var interesse i området for at stifte en ny forening, da formålet med Toftegårdens Venner var væk ved nedlæggelsen af plejehjemmet.

Der var mødt ca 30 personer, som besluttede straks at danne en ny forening, og der blev lavet og vedtaget vedtægter.

Forenings formål er socialt samvær og aktivitetstilbud fortrinsvis i dagtimerne for alle aldre i Sønder Vissing og omegn for på den måde at styrke fællesskabet i lokalsamfundet.

Samtidig skal det undgås at lave tilbud, der også tilbydes af SVUG og Borgerforeningen.

Alle der har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål kan optages, og indmeldelse kan ske til formanden eller kassereren.
De samlede vedtægter kan fås hos formanden.