Reklameplads

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af                                              Suppleanter                             

Aase Danielsen (formand)

Rosengårdsvej 3, Sønder Vissing

40524033

danvis@mail.tele.dk

Doris Nygaard

Bytoften 31, Sønder Vissing

23985243

doris.nygaard@gmail.com

Jytte Wallentin Kristensen (næstformand)

Smedegade 31, Sønder Vissing

75754059

jwogje@mail.dk

 

Grethe Nielsen

Gudenåvej 10, Sønder Vissing

75754342 og 30894342

Inge Svendgaard,(kasserer)

Vestermarksvej 1, Sønder Vissing

52375313

ingesvendgaard@outlook.dk

Lis Fabricius Olesen (sekretær)

Toftevænget 5, 8353 Them

21631668

molita@turbopost.dk

 

 

 Revisorer

Sonja Eriksen,

Skolevænget 4, Sønder Vissing

75754378

Erna Jakobsen

Pindebakken 11. Addit

75754247

Oluf Johnsen

Skolevænget 5, Sønder Vissing

23243366

olufjohnsen@gmail.com

Jørgen Jørgensen

Arne Andersen

 

Suppleant

Erik Lassen

 

Optimisternes medlem af Husudvalget

Kaj Jeppesen

Rolskoven 13

24277776

admin@stasiak.dk