Reklameplads

Husregler

 

AKTIVITETSLOKALERNE I

FÆLLESHUSET I SØNDER VISSING

SØNDER VISSINGVEJ 26B, SØNDER VISSING

Alle borgere i Horsens Kommune – enkeltpersoner eller foreninger  – er velkomne til at låne FÆLLESHUSETS Aktivitetslokaler.

Horsens Kommune stiller lokalerne gratis til rådighed for kommunens borgere.

Der er følgende begrænsninger for udlån af lokalerne:

  • de kan ikke lånes til arrangementer, hvortil der kræves spiritusbevilling
  • de kan ikke lånes til private fester eller lignende arrangementer.

Der skal betales et depositum for at låne en nøgle. Beløbet betales ved udlevering af nøgle og refunderes når nøglen afleveres, og der er ryddet op og rengjort efter reglerne.

Efter brug er låneren ansvarlig for:

  • at der er ryddet op i køkkenet  og vasket op,
  • at der er tørret op, hvis noget er spildt på gulvet,
  • at gulv i opholdslokale og fællesrum er fejet
  • at lys er slukket og døre låst.

Låner er ansvarlig for evt. forvoldte skader på bygning eller  inventar.

Formanden for  foreningen OPTIMISTERNE eller en af denne udpeget person er ansvarlig for udlån af lokalerne.

Kontaktperson er pt.

Aase Danielsen, Rosengårdsvej 3, Sønder Vissing, 8740 Brædstrup

Tlf. 40524033 eller 75754033 eller mail: danvis@mail.tele.dk

Aftale om udlån sker kun efter henvendelse til ovennævnte, og her gives oplysning om, hvem der er ansvarlig for benyttelsen.

Der kan afvises udlån til arrangementer, der ikke forenelige med FÆLLESHUSETS øvrige brug, og den ansvarlige skal være myndig.

Tvivlsspørgsmål vedr. fortolkning af udlånsreglerne forelægges husudvalget.

Juni 2013