Reklameplads

Bestyrelse m.v.

Bestyrelse
Sdr. Vissing Borgerforening’s bestyrelse m.v. vælges på generalforsamlingen i februar måned.
Bestyrelsesmedlemmer er valgt for en 2-årig periode ad gangen. (3 er på valg i ulige år og 4 er på valg i lige år).

Bestyrelsen sammensætter sig således:

Tine Friborg
Granvangen 7
Tlf. 24 65 97 44
granvangen7@energimail.dk
(formand)

Ernst Rasmussen
Smedegade 32B
Tlf. 61 28 44 58
ernst@enfiber.dk
(kassemester)
(husudvalgsmedlem)

Kim Skriver
Havbækvej 2
Tlf. 20 68 04 42
lkskriver@gmail.com

Lotte Andersen
Havbækvej 4
Tlf. 40 84 20 66
lotte@tornegaard.dk

Flemming Bak
Granvangen 25
Tlf. 40 90 29 38
flebak@live.dk

Kaj Jeppesen
Rolskoven 13
Tlf. 24 27 77 76
admin@stasiak.dk

Claus Danielsen
Rolskoven 19
Tlf. 81 77 02 62
cda@inuit.dk

Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsesarbejdet er ikke mere krævende end hvad ens eget ambitionsniveau rækker til!

Nå det er sagt, skal det siges, at bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder et par gange om året. En gang for overordnet at planlægge det kommende års programsammensætning og en gang for detailplanlægning af byfesten i juni. Herudover mødes bestyrelsen en times tid i ny og næ, såfremt det er at foretrække før et givent arrangement. Den øvrige korrespondance i bestyrelsen foregår pr. sms eller mail.

De forskellige arrangementer Sdr. Vissing Borgerforening arrangerer, er fordelt ud på de enkelte bestyrelsesmedlemmer, således at det kun er 2-3 bestyrelsesmedlemmer,  der er hovedansvarlige/tovholdere for hvert arrangement, og den øvrig bestyrelse er praktiske hjælpere, såfremt det måtte ønskes. Det er også fuldt ud legalt at meddele, at man ikke har mulighed for at deltage i arrangementer. Desuden er der også en del borgere, der meget gerne tilbyder sin hjælp ved de forskellige arrangementer, hvis de bliver spurgt.

Derudover varetager bestyrelsen også at kontrollere, at Forsamlingshuset ser pænt og ordentligt ud efter hver udlejning i henhold til en tjekliste. Denne kontrolopgave varetages af hvert bestyrelsesmedlem i en måned af gangen.

Så har du lyst til at indgå i et fælles samarbejde med den øvrige bestyrelse, til gavn for både børn og voksne i Sønder Vissing og omegn, samt lærer nye mennesker at kende, skal du være meget velkommen i bestyrelsen fra den næste ordinære generalforsamling. Det er jo heller ikke kun praktisk arbejde, der skal udføres…vi hygger os faktisk også sammen!

Udlejningsansvarlig
Marie Kristensen
Brokhøjvej 36
Tlf. 23 61 66 57
mak@flemmingefterskole.dk
(samt bestyrelsessuppleant)

Ekstern regnskabsansvarlig
Niels Bech Nygaard (Vi søger med lys og lygte en afløser for Niels, så måske det er noget for dig?)

Revisorer
Birthe Olesen og Preben Andersen

Vedtægter
Sdr. Vissing Borgerforening’s vedtægter, som er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 2. december 2014, kan ses ved at klikke her vedtægter (side 1) vedtægter (side 2)

Generalforsamlingsreferat
Sdr. Vissing Borgerforening’s referat fra den ordinære generalforsamling den 2. februar 2016 kan ses ved at klikke her generalforsamlingsreferat den 2. februar 2016, formandens beretning den 2. februar 2016 – side 1 og formandens beretning den 2. februar 2016 – side 2

Regnskab
Sdr. Vissing Borgerforening’s godkendte regnskab for 2015 på den ordinære generalforsamling den 2. februar 2016 kan ses ved at klikke her regnskab for 2015

Sdr. Vissing Borgerforening’s regnskaber for tidligere år kan ses ve at klikke her
regnskab for 2014
regnskab for 2012

regnskab for 2011
regnskab for 2010
regnskab for 2009

TF/11.02.16