Reklameplads

SVUG generalforsamling 16/3 kl. 19

SVUG generalforsamling torsdag 16/3 kl. 19:00

Sdr. Vissing Ungdoms- og Gymnastikforening indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 16. marts 2017 kl. 19:00 i Aktiviteten, Fælleshuset i Sdr. Vissing. SVUG byder på øl og vand og lidt lækkert.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen
  5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne (forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden Allan Nielsen i hænde senest på søndag)
  6. Valg af bestyrelse og suppleant
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Regnskabet, som bestyrelsen forelægger til generalforsamlingens godkendelse kan rekvireres hos Tine Friborg på granvangen7@energimail.dk.

Med sportslig hilsen
Bestyrelsen i SVUG

Leave a Reply