Reklameplads

Optimisterne – generalforsamling

afholdes onsdag den 27. januar 2016
kl. 19 i FÆLLESHUSET i SØNDER VISSING

 Dagsorden:

 1.  Valg af dirigent
 2.  Formandens beretning og afstemning om denne.
 3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 4. Godkendelse af bestyrelsens forslag om uændret kontingent for det kommende år.
 5. Indkomne forslag.
  Bestyrelsen foreslår ændring i § 4 stk. 2 ”indkaldes med 2 ugers varsel”(i stedet for 3 uger) og stk. 3 ”i hænde senest 5 dage før”(i stedet for 10 dage)
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er: Inge, Gertrud, Erna og Lis. Gertrud ønsker ikke genvalg.
  Valg af 2 suppleanter. På valg er: Birgit og Doris.              
 7. Valg af 1 revisor og 1 suppleant.
  På valg er Arne Andersen som revisor
 8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Aase Danielsen tlf. 40 52 40 33 eller mail
danvis@mail.tele.dk

Foreningen er vært med kaffe og lagkage.
Bestyrelsen                                   

Leave a Reply