Reklameplads

SVUG generalforsamling 16/3 kl. 19

SVUG generalforsamling torsdag 16/3 kl. 19:00

Sdr. Vissing Ungdoms- og Gymnastikforening indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 16. marts 2017 kl. 19:00 i Aktiviteten, Fælleshuset i Sdr. Vissing. SVUG byder på øl og vand og lidt lækkert.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen
  5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne (forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden Allan Nielsen i hænde senest på søndag)
  6. Valg af bestyrelse og suppleant
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Regnskabet, som bestyrelsen forelægger til generalforsamlingens godkendelse kan rekvireres hos Tine Friborg på granvangen7@energimail.dk.

Med sportslig hilsen
Bestyrelsen i SVUG

Børnedisco 17/3

Så er der snart børnedisco igen…

Fælleshaven ved fælleshuset

Lørdag d. 4/3 er der opstartsmøde for fælleshaven ved fælleshuset – kom og vær med

Fastelavn med tøndeslagning

Kom og vær med til en sjov og hyggelig fastelavnseftermiddag søndag den 26. februar kl. 14.

Madklub for piger

Madklub for piger…vil du være med, så tilmeld dig til Ida på 20 53 80 16.

Fyraftensmøde om flygtninge

Fællesspisning torsdag 2/2 kl. 18

Spring madlavningen over!…og tilmeld dig til fællesspisning torsdag den 2. februar 2017 kl. 18 senest den 30. januar til Ernst på 61 28 44 58.
Hanne, Gitte og Ann-Britt laver bl.a. stegt flæsk med persillesovs.

Borgerforeningens årsprogram 2017

Hermed Sdr. Vissing Borgerforenings foreløbige årsprogram 2017.
Der vil løbende blive indbudt til de enkelte arrangementer når datoerne nærmer sig.

 

 

 

 

Referat af Borgerforeningens generalforsamling 17.01.17

Sdr. Vissing Borgerforening afholdte tirsdag den 17. januar 2017 ordinær generalforsamling, hvor imponerende mange medlemmer var repræsenteret. Se nedenstående referat, formandens beretning og godkendt regnskab vedr. 2016.

 

Generalforsamling